• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2020-2021 van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In het afgelopen jaar hebben we als mannenvereniging meerdere keren gedacht aan de mannen binnen onze gemeente. De vraag is: Waar zijn de mannen? Geen tijd, zegt u. Is dat ook echt zo? Het is soms zo makkelijk gezegd. Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd nog schenkt. Zo is onze tijd enkel en alleen genadetijd. Laten we daarom deze kostbare tijd gebruiken om Gods woord te onderzoeken zoals het als opdracht omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord.

Dit jaar wordt het leven van Mozes behandelt.  Aan hand van Bijbelstudies die zijn geschreven door predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk wordt deze brief verder uitgediept.

De eerste avond is op maandag 5 oktober. Kand. M. Diepeveen verzorgt deze avond een inleiding op het thema.  De avond begint om 19.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.  Een ieder van harte uitgenodigd.

Op 26 september 2020, rond de start van het verenigingsseizoen, heeft de mannenvereniging een mannenontbijt georganiseerd. We zien terug op een fijne bijeenkomst. Aan de rechterkant van deze pagina vind u een korte fotoimpressie van het ontbijt.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

5-10-2020 Algemene inleiding kand. M. Diepeveen
19-10-2020 Exodus 2 H. van Rossum
2-11-2020 Exodus 3: 1-12 en Exodus 4:1-5 M. de Waard
16-11-2020 Exodus 6: 1-12 M. in 't Veld
30-11-2020 Ex. 12:21-28 en Ex. 14: 1-14 D. Buize
14-12-2020 Ex. 15:22- Ex.16:36 E. van der Sluis
4-1-2021 Numeri 16: 1-15 L. Osseweijer
18-1-2021 Ex 17:1-16 en Numeri 21:1-9 R. Rodenburg
1-2-2021 19:15 uur! Exodus 19 en 20 E. van der Sluis
15-2-2021 Exodus 32 J. van Hoorn
1-3-2021 Exodus 33 en 34 H. van Rossum
15-3-2021 Deuternomium 34: 1-12 en
Lukas 9: 28-36
J.J. Melaard
29-3-2021 Slotavond  

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr. H.J. van Rossum

2e voorzitter: dhr. C.M. in 't Veld

Secretaris: dhr. M.de Waard, Halsjuk 21, 3245 DA Sommelsdijk, Tel: 0187-485023, E: riendewaard@hotmail.com

Penningmeester: dhr. D.J. Buijze

Algemeen adjunct: dhr. R. Rodenburg

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit