• " Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande; " DaniĆ«l 8: 23 t/m 25
  • " Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. " Titus 1: 4

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2018-2019  van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In dit seizoen behandelen we enkele 'kleine' profeten: Nahum, Habakuk en Zefanja. Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

De avonden beginnen om 19:45 uur.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

1 okt. 2018 Algemeen profeten ds. A. Kos
15 okt. 2018 Nahum 1 P. Looij
29 okt. 2018 Nahum 2 K. Nelis
12 nov. 2018 Nahum 3 W. Donkersloot
26 nov. 2018 Habakuk 1: 1-5 F. van Seters
10 dec. 2018 Habakuk 1: 6-17  
17 dec. 2018 Habakuk 2 D. Buijze ?
7 jan. 2019 Habakuk 3: 1-15  
21 jan. 2019 Habakuk 3: 16-19  
11 feb. 2019 Zefanja 1: 1-13  
25 feb. 2019 Zefanja 1: 14 - 2: 3  
11 mrt. 2019 Zefanja 2: 4-15  
25 mrt. 2019 Zefanja 3: 1-13  
8 apr. 2019 Zefanja 3: 14-20  

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

De 1e voorzitter is:
dhr. P. Looij
Staakweg 123
3247 BV Dirksland
Tel:0187-611693
E: p.looij1@telfort.nl

De 2e voorzitter is:
Dhr. J.M. Blonk
Maannezee 9
3247 XN Dirksland
Tel:0187-602257
E: blonkjm@solcon.nl

De secretaris is:
Dhr. W. Donkersloot
Westelijke Achterweg 27
3245 BJ Sommelsdijk
Tel: 0187-483136
E: wido137@gmail.com

De penningmeester is:
Dhr. J.A. Nelis
Kortewegje 28
3245 XM Sommelsdijk
Tel: 0187-483650
E: ko.en.corrie@kpnplanet.nl

De algemeen adjunct is:
Dhr. F. van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
Tel: 0187478873
E: fvanseters@kliksafe.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: