• " Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. " Hooglied 2: 3
  • " Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. " Filippenzen 1: 21

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2021-2022 van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In het afgelopen jaar hebben we als mannenvereniging meerdere keren gedacht aan de mannen binnen onze gemeente. De vraag is: Waar zijn de mannen? Geen tijd, zegt u. Is dat ook echt zo? Het is soms zo makkelijk gezegd. Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd nog schenkt. Zo is onze tijd enkel en alleen genadetijd. Laten we daarom deze kostbare tijd gebruiken om Gods woord te onderzoeken zoals het als opdracht omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord.

Dit jaar worden een aantal hoofdstukken uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes behandelt.  

De eerste avond is op maandag 4 oktober. Ds. W.J. van den Brink zal het jaarthema dan inleiden aan de hand van Johannes 1. De avond begint om 19.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.  Een ieder van harte uitgenodigd.

Op 26 september 2020, rond de start van het verenigingsseizoen, heeft de mannenvereniging een mannenontbijt georganiseerd. We zien terug op een fijne bijeenkomst. Aan de rechterkant van deze pagina vind u een korte fotoimpressie van het ontbijt.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

4-10 Johannes 1 Ds. W.J. van den Brink
18-10 Johannes 2 H.J. van Rossum
1-11 Johannes 3   vs. 1 t/m 21 M. de Waard
15-11 Johannes 4  vs. 1 t/m 42 R. Rodenburg
29-11 Johannes 5  vs. 16 t/m 47  
13-12 Johannes 6 vs. 1 t/m 15 D.J. Buijze
10-1 Johannes 7  
24-1 Johannes 8 vs. 12 t/m 29  
7-2 Johannes 9  
21-2 Johannes 10 vs. 1 t/m 21  
7-3 Johannes 11 vs. 1 t/m 46  
21-3 Johannes 17  

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: dhr. H.J. van Rossum

2e voorzitter: vacature

Secretaris: dhr. M.de Waard, Halsjuk 21, 3245 DA Sommelsdijk, Tel: 0187-485023, E: riendewaard@hotmail.com

Penningmeester: dhr. D.J. Buijze

Algemeen adjunct: dhr. R. Rodenburg

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit