• " Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. " Johannes 10: 9
  • " Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?
    Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. "
    H.C. Zondag 13

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2018-2019  van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In dit seizoen behandelen we enkele 'kleine' profeten: Nahum, Habakuk en Zefanja. Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

De avonden beginnen om 19:45 uur.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

1 okt. 2018 Algemeen profeten ds. A. Kos
15 okt. 2018 Nahum 1 P. Looij
29 okt. 2018 Nahum 2 K. Nelis
12 nov. 2018 Nahum 3 W. Donkersloot
26 nov. 2018 Habakuk 1: 1-5 F. van Seters
10 dec. 2018 Habakuk 1: 6-17 R. Rodenburg
17 dec. 2018 Habakuk 2 D. Buijze
7 jan. 2019 Habakuk 3: 1-15 H.J. van Rossum
21 jan. 2019 Habakuk 3: 16-19 P. Kleinloog
11 feb. 2019 Zefanja 1: 1-13 T.H. Reijnders
25 feb. 2019 Zefanja 1: 14 - 2: 3 M. in 't Veld
11 mrt. 2019 Zefanja 2: 4-15 E.J. Korteweg
25 mrt. 2019 Zefanja 3: 1-13 J. de Geus
8 apr. 2019 Zefanja 3: 14-20 J.J. Melaard

 

We maken u erop attent dat op dinsdag 16 april een avond is van alle mannenvereniging uit de regio.
Plaats:  Rehobothkerk te Sommelsdijk.
Spreker: Ds. A. Kos

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

De 1e voorzitter is:

dhr. P. Looij
Staakweg 123
3247 BV Dirksland
Tel:0187-611693
E: p.looij1@telfort.nl

De 2e voorzitter is:                         

Dhr. H.J. van Rossum
Kraaijerdijk 35
3248 LC Melissant
Tel:0187-603513
E: hjvanrossum@filternet.nl

De secretaris is:                                                     

Dhr. M.de Waard
Halsjuk 21
3245 DA Sommelsdijk
Tel: 0187-485023
E: riendewaard@hotmail.com

De penningmeester is:

Dhr. J.A. Nelis
Kortewegje 28
3245 XM Sommelsdijk
Tel: 0187-483650
E: ko.en.corrie@kpnplanet.nl

De algemeen adjunct is:

Dhr. F. van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
Tel: 0187478873
E: fvanseters@kliksafe.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019