Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2022-2023 van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

Wij willen met elkaar Gods woord onderzoeken zoals het omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord. Dit jaar behandelen we “Het leven van Jozef”.  Daarbij gebruiken we het bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.  Alle mannen van harte uitgenodigd.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen ondwerp / Bijbelgedeelte:

inleider:

3-10-2022 Jozefs geboorte / Genesis 30 Ds. A. Kos
17-10-2022 Jozef verkocht / Genesis 37 Henk van Rossum
7-11-2022 Jozef verzocht / Genesis 39 Rien de Waard
21-11-2022 Jozef, uitlegger der dromen / Genesis 40 - 41:36 Reinald Rodenburg
5-12-2022 Jozef, onderkoning / Genesis 41 v.a. vers 37 Gerrit Blonk
19-12-2022 Jozefs broeders naar Egypte/Jozefs dromen in vervulling / Genesis 42-43 Daan Buijze
9-1-2023 Jozef beproeft zijn broeders / Genesis 44 Tony 't Mannetje
23-1-2023 Jozef maakt zich bekend / Genesis 45 Jaap de Geus
6-2-2023 Jozef ziet vader terug/Jozef, behouder ten leven / Genesis 46-47 Jos Korteweg
20-2-2023 Jozefs vader sterft / Genesis 48-50 Ad Korteweg
6-3-2023 Jozef sterft/Jozefs gebeente naar Kanaän / Genesis 50 Hans Melaard
20-3-2023 Israël Jan van Hoorn


We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: dhr. H.J. van Rossum
  • 2e voorzitter: dhr. R. Rodenburg
  • Secretaris: dhr. T. 't Mannetje, Prins Willem-Alexanderstraat 25, 3241 TD Middelharnis, Mobiel: 06-29564054, Telefoon: 0187-487830, Email: tonytmannetje@hetnet.nl
  • Penningmeester: dhr. D.J. Buijze
  • Algemeen adjunct: dhr. J. Melaard
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit