• " En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! " Handelingen 3: 6
 • " Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. " Daniel 7: 13 en 14

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2017-2018  van de mannenvereniging: “Daniël” deel te nemen.

In het seizoen 2017-2018 behandelen we het bijbelboek : “Hebreën”. Door leden wordt een inleiding gemaakt. Deze wordt voor de pauze gelezen, daarna houden we pauze met koffie of thee, waarna de discussie over de gehouden inleiding in behandeling komt. Het maken van een inleiding is geen verplichting, hoewel het als zeer leerzaam wordt ervaren als er een inleiding gemaakt word. Ook behoeft de inleider niet op alle vragen een antwoord te weten. Een ieder heeft hierin zijn inbreng. (Jonge) mannen vanaf ongeveer 20 jaar tot mannen van in de 90 jaren worden uitgenodigd de avonden te bezoeken. Deze avonden worden als zeer leerzaam en nuttig ervaren.

Vergaderdata

De vergaderdata zijn D.V. als volgt:

 • 2, 16 en 30 oktober;
 • 13 en 27 november;
 • 11 december;
 • 19 december (samen met vrouwenvereniging);
 • 8 en 22 januari;
 • 5 en 19 februari;
 • 5 en 19 maart;
 • 27 maart (samen met vrouwenvereniging)
 •  
 • De avonden beginnen om 19:45 uur.

Onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

02 okt.

Israel, een lastige steen

J. van Hoorn

16 okt.

Hebreeën 1

P. Looij

30 okt.

Hebreeën 2

J. Blonk

13 nov.

Hebreeën 3

K. Nelis

27 nov.

Hebreeën 4

F. van Seters

11 dec.

geannuleerd i.v.m. winterweer

 

19 dec.

Kerstavond met vr. vereniging

J. de Geus

08 jan.

Hebreeën 5

W. Donkersloot

22 jan.

Hebreeën 6

H.J. van Rossum

05 febr.

Hebreeën 7

P. Kleinloog

19 febr.

Hebreeën 8

R. Rodenburg

05 mrt.

Hebreeën 10

D.J. Buijze

 

tevens geeft de evangalisatiecommissie deze avond een toelichting op het evangalisatiewerk in de gemeente

P. Kieviet

19 mrt.

Hebreeën 11 (gedeelte)

J.J. Melaard

26 mrt.

Paasavond SDOK en vr. vereniging. 

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

De 1e voorzitter is:
dhr. P. Looij
Staakweg 123
3247 BV Dirksland
Tel:0187-611693
E: p.looij1@telfort.nl

De 2e voorzitter is:
Dhr. J.M. Blonk
Maannezee 9
3247 XN Dirksland
Tel:0187-602257
E: blonkjm@solcon.nl

De secretaris is:
Dhr. W. Donkersloot
Westelijke Achterweg 27
3245 BJ Sommelsdijk
Tel: 0187-483136
E: wido137@gmail.com

De penningmeester is:
Dhr. J.A. Nelis
Kortewegje 28
3245 XM Sommelsdijk
Tel: 0187-483650
E: ko.en.corrie@kpnplanet.nl

De algemeen adjunct is:
Dhr. F. van Seters
Pluvier 61
3245 TD Sommelsdijk
Tel: 0187478873
E: fvanseters@kliksafe.nl

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: