• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2021-2022 van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In het afgelopen jaar hebben we als mannenvereniging meerdere keren gedacht aan de mannen binnen onze gemeente. De vraag is: Waar zijn de mannen? Geen tijd, zegt u. Is dat ook echt zo? Het is soms zo makkelijk gezegd. Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd nog schenkt. Zo is onze tijd enkel en alleen genadetijd. Laten we daarom deze kostbare tijd gebruiken om Gods woord te onderzoeken zoals het als opdracht omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord.

Dit jaar worden een aantal hoofdstukken uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes behandelt.  

De eerste avond is op maandag 4 oktober. Ds. W.J. van den Brink zal het jaarthema dan inleiden aan de hand van Johannes 1. De avond begint om 19.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.  Een ieder van harte uitgenodigd.

Op 26 september 2020, rond de start van het verenigingsseizoen, heeft de mannenvereniging een mannenontbijt georganiseerd. We zien terug op een fijne bijeenkomst. Aan de rechterkant van deze pagina vind u een korte fotoimpressie van het ontbijt.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

4-10 Johannes 1 Ds. W.J. van den Brink
18-10 Johannes 2 H.J. van Rossum
1-11 Johannes 3   vs. 1 t/m 21 M. de Waard
15-11 Johannes 4  vs. 1 t/m 42 R. Rodenburg
29-11 uitgesteld i.v.m. corona  
13-12 uitgesteld i.v.m. corona  
10-1 uitgesteld i.v.m. corona  
24-1 Johannes 5  vs. 16 t/m 47 K. Nelis
7-2 Johannes 6 vs. 1 t/m 15 D.J. Buijze
21-2 Johannes 7 G. Blonk
7-3 Johannes 11 vs. 1 t/m 46 J. de Geus
21-3 Johannes 10 vs. 1 t/m 21 J.J. Melaard
4-4 Johannes 8 vs. 12 t/m 29 A. Korteweg

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: dhr. H.J. van Rossum
  • 2e voorzitter: dhr. R. Rodenburg
  • Secretaris: dhr. M.de Waard, Halsjuk 21, 3245 DA Sommelsdijk, Tel: 0187-485023, E: riendewaard@hotmail.com
  • Penningmeester: dhr. D.J. Buijze
  • Algemeen adjunct: dhr. T. 't Mannetje
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit