• " Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. " Psalm 119: 17
  • " Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. " Jesaja 26: 8

Meer over Nieuws

Verkoop collectebonnen via website

De collectebonnen zijn vanaf heden te bestellen via de website.

De betaalautomaat van de kerk is na april niet meer te gebruiken (de certificering van dit type is verlopen). We danken de heer Driece die vele jaren voor de verkoop van de bonnen heeft gezorgd.  

Op veler verzoek is er vanaf 1 mei een nieuwe bestelmogelijkheid via de website van de kerk. Op de startpagina staat hiervoor een snelkoppeling onder het kopje "Direct naar". Of klik hier om naar het bestelformulier te gaan. De bonnen kunnen op elk moment besteld worden en de afrekening gaat via een iDEAL betaling. Bestellingen die voor zaterdagavond 20:00 uur gedaan worden kunnen vanaf de daarop volgende zondag (of later in de week) in de kerk afgehaald worden. Eventueel is er ook nog een mogelijkheid om via een bestelformulier op papier bonnen te bestellen, waarbij een incassomachtiging wordt verstrekt. Jan-Jaap en Christine Visser zullen zorgdragen voor het verwerken van de bestellingen. Op de gemeenteavond (8 mei) zal het nieuwe systeem nader worden toegelicht. 

De kerkvoogdij 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit