• " Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware. " Psalm 119: 17
  • " Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. " Jesaja 26: 8

Meer over Nieuws

Vrijwilligersavond

29 november 2019

Op vrijdag 29 november organiseert Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis een infoavond voor alle vrijwilligers en belangstellenden die het werk in Roemenië een warm hart toedragen.

De agenda:
19:00 inloop
19:30 opening door de voorzitter Dhr. van der Made
20:00 1e deel presentatie door Dhr. van der Made
20:30 pauze
20:45 2e deel presentatie door Dhr. van der Made
21:15 afsluiting door Dhr. M. Baan

 

In de aula van:
CSG Prins Maurits
Kon. Julianaweg 57
Middelharnis

 

Laatste nieuwsbrief: https://www.oosteuropa-werkgroep.nl/files/nieuwsbrief%20juli%202019.pdf

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit