• " De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. " Johannes 19: 23 en 24
  • " En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. " MatteĆ¼s 27: 32

Meer over Nieuws

Afscheid koster De Waard

21 februari 2019

Donderdagavond 21 februari nam de kerkvoogdij afscheid van koster De Waard.

Als blijk van waardering ontvangt hij een zilveren insigne en een bijbehorende oorkonde uit de handen van ouderling-kerkvoogd Van Dam. Het Eilandennieuws was hierbij aanwezig en publiceerde hierover op 26 februari. Klik hier om het artikel te lezen. Ook op deze plaats willen we de heer De Waard hartelijk danken voor alles wat hij als koster voor onze gemeente heeft betekend. Ook wensen we zijn opvolgster, mevr. L. Mijs, Gods zegen bij het vervullen van deze belangrijke taak in de gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2019