• " Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, " DaniĆ«l 9: 18
  • " Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb " Titus 1: 5 t/m 7a

Meer over Nieuws

Bijbelkring/Bijbellezing: Salomo

01 november 2018

Het komende seizoen zullen we samen luisteren naar wat de Bijbel ons getuigt over Salomo, de koning van de vrede. 

Hij is een koning die bij zijn geboorte van de Heere Zelf al een bijzondere naam krijgt. Hij verkreeg bijzondere wijsheid en ook een bijzondere roeping. Zijn levensgang is een bewogen levensgang. Gedurende de komende maanden zullen we een aantal beslissende momenten uit zijn leven en regering voor het voetlicht brengen. En door dat alles heen speuren we naar de gestalte van Hem Die gezegd heeft: ‘Meer dan Salomo is hier!’ Om telkens weer te ontdekken hoe de Schriften van Hem getuigen.
Ik vermeld – onder het voorbehoud van Jakobus – alvast alle data waarop we samen hopen te komen dit seizoen: 01-11, 29-11, 13-12, 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 21-03.
We zullen dus beginnen op donderdag 1 november. Zoals u gewend bent, beginnen we om 20.00 uur. Graag heet ik u en jou van harte welkom.
dr. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: