• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Nieuws

Gastendienst; Kerkproeverij 2019

29 september 2019

Misschien bent u nog nooit in een kerk geweest. Misschien bent u wel heel nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt tijdens een dienst. Of misschien loopt u met moeilijke levensvragen; wat is het doel in mijn leven of wie is God?

We nodigen u van harte uit in een speciale gastendienst in de Rehobothkerk op D.V. 29 september. De dienst begint om 15.00 uur en zal rond 16.30 uur weer afgelopen zijn.

U bent welkom gewoon zoals u bent! Neem ook gerust iemand mee.

Nog vragen na de dienst? We hopen u te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u vooraf vragen of behoefte aan contact? Mail dan naar evangelisatie@hhgmiddelharnis.nl

We zien echt uit naar uw komst!

  • © hersteld hervormde kerk 2019