• " Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. " Johannes 10: 9
  • " Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?
    Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. "
    H.C. Zondag 13

Meer over Nieuws

Jaarmarkt commissie

Tijdens de gehouden gemeenteavond klonk een aantal malen het verzoek om de Jaarmarkt opnieuw te organiseren. Spontaan heeft een aantal jongeren en ouderen zich aangemeld. Geweldig gemeente. Hierbij nogmaals de oproep om u aan te melden voor de organisatie.  

De kerkvoogdij zal in eerste instantie coördineren; de uitvoering zal geheel bij de commissie komen. Vanwege de veelheid aan spontane reacties tijdens de gemeenteavond verwachten we veel aanmeldingen. Wees er dus snel bij; een team van 10 is zo vol. Aanmelden : slvisser@hhgmiddelharnis.nl 
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019