• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Nieuws

Bezinningsmomenten en Stille Week

Te midden van alle zorgen willen we als gemeente toch op een andere manier bij elkaar te zijn, in verbondenheid met de Heere God. We willen dit doen door middel van online bezinningsmomenten. Het bezinningsmoment begint om 20.00 uur en wordt uitgezonden d.m.v. beeld en geluid en bevat hoofdzakelijk gebed en schriftlezing.

U kunt gebedspunten doorgeven via het volgende mailadres: gebedspunten@hhgmiddelharnis.nl. De mails worden gelezen door de predikant(en). Wanneer u persoonlijke gebedspunten doorgeeft geeft u daarmee toestemming dat dit genoemd mag worden tijdens de bezinningsmomenten. 

  • Dinsdag 24 maart: ds. A. Kos
  • Donderdag 26 maart: Bijbellezing ds. P.C. Hoek
  • Dinsdag 31 maart: ds. P.C. Hoek
  • Donderdag 2 april: ds. A. Kos

Uitzendingen Stille Week:

  • Maandag 6 april: ds. C. Gielen
  • Woensdag 8 april: ds. P.C. Hoek
  • Stille Zaterdag: ds. A. Kos

De momenten in de Stille Week zijn gericht op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Op deze momenten houdt een predikant een korte meditatie en is er gebed en schriftlezing. Dit zal iets anders gaan dan vorig jaar, maar gelukkig zijn de predikanten bereid om mee te werken. We hopen dat we in deze moeilijke tijd ons kunnen richten op de Heere Jezus die de Via Dolorosa ging en het heeft volbracht, opdat zondaren gereinigd kunnen worden door Zijn bloed. 

videostream

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit