• " O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9 en 10
  • " vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! " Jesaja 40: 9

Meer over Nieuws

Stroopkoeken en -wafels te koop in de bieb

Er zijn weer stroopkoeken en stroopwafels te koop zijn in de bieb ten bate van de stichting Bright Spot of Hope.

De koeken kosten € 2,20 per pakje of 3 pakjes voor € 6,- euro.

De stichting Bright Spot of Hope ondersteunt het werk van ds.G.J. Blankers in het noorden van Syrië. Dit werk bestaat uit:

  • immateriële hulp, het bijstaan zonder onderscheid des persoons en het verlenen van pastorale zorg en
  • materiële hulp, waarvoor o.a. hulpgoederen worden aangekocht en gedistribueerd en d.m.v. het transport van hulpgoederen vanuit Nederland.
  • © hersteld hervormde kerk 2018